Usługi księgowe

 

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

- opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,

- weryfikacja dokumentów i dowodów źródłowych pod względem formalnym oraz kwalifikowanie ich do księgowania,

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach ksiąg rachunkowych,

- wprowadzenie zapisów do właściwych ewidencji  - rejestrów VAT i ewidencji środków trwałych waz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,

- wyliczenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego,

- wyliczenie oraz sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego,

- sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE,

- okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,

- sporządzanie sprawozdania finansowego i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu oraz złożenie ich w Urzędzie Skarbowym,

- oznaczenie i archiwizacja dokumentów księgowych,

- przygotowywanie niezbędnych raportów i zestawień pomocnych w zarządzaniu firmą,

- uzupełnieniem oferty jest obsługa kadrowo-płacowa.

 

2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

- weryfikacja dokumentów i dowodów źródłowych pod względem formalnym oraz kwalifikowanie ich do księgowania,

- bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księdze,

- wprowadzenie zapisów do właściwych ewidencji  - rejestrów VAT, ewidencji wyposażenia i środków trwałych waz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,

- wyliczenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego,

- wyliczenie oraz sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego,

- sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE,

- sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu oraz złożenie go w Urzędzie Skarbowym,

- prowadzenie rozrachunków oraz ich bieżąca weryfikacja,

- oznaczenie i archiwizacja dokumentów księgowych,

- przygotowanie raportów dla właścicieli w formie ustalonej indywidualnie,

- uzupełnieniem oferty jest obsługa kadrowo-płacowa.

 

3. Ewidencja przychodów  - ryczałt:

- prowadzenie ewidencji sprzedaży,

- naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego,

- bieżące prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług,

- wyliczenie oraz sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego,

- sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE,

- sporządzanie deklaracji rocznych oraz złożenie ich w Urzędzie Skarbowym,

- uzupełnieniem oferty jest obsługa kadrowo-płacowa.


biuro rachunkowe Kielce - Provento - Księgowość Kielce