Usługi Księgowe

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • weryfikacja dokumentów i dowodów źródłowych pod względem formalnym oraz kwalifikowanie ich do księgowania,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach ksiąg rachunkowych,
 • wprowadzenie zapisów do właściwych ewidencji  – rejestrów VAT i ewidencji środków trwałych waz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,
 • wyliczenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego,
 • wyliczenie oraz sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE,
 • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
 • sporządzanie sprawozdania finansowego i zeznania o wysokości osiągniętego dochodu oraz złożenie ich w Urzędzie Skarbowym,
 • oznaczenie i archiwizacja dokumentów księgowych,
 • przygotowywanie niezbędnych raportów i zestawień pomocnych w zarządzaniu firmą,
 • uzupełnieniem oferty jest obsługa kadrowo-płacowa.

2. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • weryfikacja dokumentów i dowodów źródłowych pod względem formalnym oraz kwalifikowanie ich do księgowania,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księdze,
 • wprowadzenie zapisów do właściwych ewidencji  – rejestrów VAT, ewidencji wyposażenia i środków trwałych waz z miesięcznym naliczeniem amortyzacji,
 • wyliczenie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego,
 • wyliczenie oraz sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE,
 • sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu oraz złożenie go w Urzędzie Skarbowym,
 • prowadzenie rozrachunków oraz ich bieżąca weryfikacja,
 • oznaczenie i archiwizacja dokumentów księgowych,
 • przygotowanie raportów dla właścicieli w formie ustalonej indywidualnie,
 • uzupełnieniem oferty jest obsługa kadrowo-płacowa.

3. Ewidencja przychodów  – ryczałt

 • prowadzenie ewidencji sprzedaży,
 • naliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • bieżące prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • wyliczenie oraz sporządzenie deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz dostarczenie jej do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzenie informacji podsumowujących VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych oraz złożenie ich w Urzędzie Skarbowym,
 • uzupełnieniem oferty jest obsługa kadrowo-płacowa.

Planujesz założyć własną firmę?
Nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać?
Zgłoś się do nas!

ul. Piotrkowska 12 p. 704
25-510 Kielce

Nr. Tel. 41 336-11-09,
kom. 791-337-551 

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone