Usługi kadrowo-płacowe

1. Obsługa kadrowa:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne),
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło).

2. Obsługa płacowa

 • sporządzanie list płac do umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznej deklaracji (PIT-4R, PIT-8AR).

Planujesz założyć własną firmę?
Nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać?
Zgłoś się do nas!

ul. Piotrkowska 12 p. 704
25-510 Kielce

Nr. Tel. 41 336-11-09,
kom. 791-337-551 

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone